Η εταιρεία – ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΠΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΠΤΟΤΕΧΝΙΚΗ συστάθηκε τον Ιούνιο του 2010 σαν μια αυτόνομη εταιρεία, στην προσπάθεια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στο συνεχές αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο τομέα των οπτικών ινών.

Η εταιρεία προήλθε από τη διάθεση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και του κύκλου εργασιών της ήδη υπάρχουσας τεχνικής εταιρείας Δημήτριος Πετσούλας & ΣΙΑ Ε.Ε. που ειδικεύεται σε μεγάλα έργα υποδομών των οποίων κομμάτι τους αφορά και τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Έτσι η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΠΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε με στόχο την εγκατάσταση, πιστοποίηση και υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών συγχωνεύοντας το παρών εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, πάνω στον τομέα των οπτικών ινών, με τις κατασκευαστικές γνώσεις και εμπειρίες των στελεχών της Δημήτριος Πετσούλας & ΣΙΑ ΕΕ.