Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.

ΦΒ ΠΑΡΚΟ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
ΜΑΡΚΟ Φ/Β ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.