VODAFONE – INTPAKAT A.E.

VODAFONE – INTPAKAT A.E.

Αποκατάσταση Βλάβης στο δακτύλιο της “Vodafone” στην περιοχή της Λάρισας