ΟΤΕ Α.Ε. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΙΤΕΑ

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση καλωδίου 36 οπτικών ινών στο κομμάτι “ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΙΤΕΑ”