ΟΤΕ Α.Ε. Ευαγγελισμού

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών ουράς στην περιοχή του “Ευαγγελισμού”