ΟΤΕ Α.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΚΡΑΝΙΑ

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στην περιοχή “ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΚΡΑΝΙΑ” και “ΟΥΡΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ”