ΟΤΕ Α.Ε. Αγιά – Πλαταμώνα – Σωτηρίτσα

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση και συναρμολόγηση καλωδίου 60 οπτικών ινών στην περιοχή “Φιλελλήνων-Αγιά-Πλαταμώνα-Σωτηρίτσα” ολοκληρωμένου έργου ΟΤΕ Α.Ε.