ΟΤΕ Α.Ε. Αργυροπουλίου

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών – ουρά στην περιοχή “Αργυροπουλίου”