ΟΤΕ Α.Ε. Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών “Φιλελλήνων – Περιφέρεια Θεσσαλίας” για το έργο Σύζευξης