ΟΤΕ Α.Ε. Βόλου

ΟΤΕ Α.Ε.

Κατασκευή οπτικού δικτύου πρόσβασης κέντρου “Ιωλκού Βόλου ΜΚ/Σ Κ. Ιωλκού Βόλου”