ΟΤΕ Α.Ε. Αλμυρού

ΟΤΕ Α.Ε.

Τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών στις περιοχές
α. Α/Κ ΑΙΔΙΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
β. ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΞΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ