ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Ε. – ENERTEC Α.Ε.

ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Ε. – ENERTEC Α.Ε.

Συναρμολόγηγη καλωδίου 12 ινών σε αιολικό πάρκο στο Τρίκορφο (Vestas).