Η εταιρεία

Η Θεσσαλική Οπτοτεχνική συστάθηκε με σκοπό την  παροχή εξιδεικευμένων  ολοκληρωμένων λύσεων στο συνεχές αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο τομέα των οπτικών ινών.

Η εταιρεία έχει σαν αντικείμενο την εγκατάσταση, κατασκευή, πιστοποίηση και υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών ,χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται σε κάθε στάδιο υλοποίησης των έργων.

Πελάτες μας είναι όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας καθώς και εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα στο τμήμα των υποδομών που αφορούν την οδοποιία, τις συγκοινωνίες την παροχή ενέργειας και εναλλακτικών πηγών αυτής